Dokumenty ke stažení

Pozvánka a zápis z VH - 20132014, 2015
 
 
Stanovy Fanaticus, z. s. jsou zde.
Rozhodnutí o registraci je zde.
GDPR - Bezpečnostní směrnice je zde.
GDPR - Srovnávací analýza  je zde.
Spisový a skartační řád je  zde .
Přihláška do spolku a souhlas se zpracováním osobních údajů je  zde .